مدل های داخل لیست و قیمت آن‌ها به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و با کلیک روی مدل هایی که نوشته های آن ها سبز رنگ است به صفحه ی محصول ارجاع داده می‌شوید.